..:: Trang chủ ::..  14 Tháng Tám 2018   Đăng Ký  Đăng Nhập
PSORVIET
Hội vẩy nến Việt Nam (PSORIASIS VIETNAM) là một tổ chức của các bệnh nhân vảy nến và viêm khớp vảy nến được Hội Da Liễu Việt Nam và Tổng Hội Y học Việt Nam thành lập.
Hội vảy nến Việt Nam hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của bệnh vẩy nến và viêm khớp vảy nến, hỗ trợ bệnh nhân tiếp cận với điều trị dựa trên cơ sở khoa học, cải thiện điều kiện sống cho người bệnh trên toàn quốc và hợp tác với các tổ chức liên quan nhằm phát triển Hội và hôi viện.
    Thông tin về Hội

Bệnh Vảy Nến
Sinh bệnh học và chiến lược điều trị

Hoạt động

Phim tài liệu
Tọa đàm, phỏng vấn và phim tài liệu

Tổ chức thành viên
Nhóm Hà Nội: 097 668 7420
Nhóm TP. Hồ Chí Minh: 0122 860 1959
Nhóm: Hải Phòng: Liên hệ
Nhóm Nam Định: 
Liên hệ
Nhóm Bắc Giang: Liên hệ
Nhóm Đà Nẵng: Liên hệ
Nhóm Nghệ An: Liên hệ
Nhóm Thanh Hóa: Liên hệ

Sự kiện

Hoạt động trên thế giới

  PSORVIET

Hội vẩy nến Việt Nam (PSORIASIS VIETNAM) là một tổ chức của các bệnh nhân vảy nến và viêm khớp vảy nến được Hội Da Liễu Việt Nam và Tổng Hội Y học Việt Nam thành lập.

Thông tin về Hội

Nhà Tài Trợ

Liên hệ: PsorViet@HOIVAYNEN / Địa chỉ: 15A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội  / Số điện thoại: 090 405 11 88

Copyright by www.vaynen.org | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin